МИСИЯ

Нашата цел в дългосрочие

Мисията на фирмата ни е:


постигане на отлично качество, задоволяващо изцяло нуждите на клиента;

изпълнение на поръчки и доставки в срок и на място, удобни за клиента;

лоялност и коректност към настоящите и бъдещи клиенти и партньори на фирмата;

обучение и преквалификация на служителите с цел повишаване конкурентноспособността на фирмата в областта на производството и търговията;

непрекъснато подобряване на фирмените постижения.

20 години опит в билкарството

ОТГОВОРНОСТ КЪМ КЛИЕНТА

ЛЮБОВ КЪМ ПРИРОДАТА

ЕНТУСИАЗЪМ КЪМ ИНОВАЦИИ

С любов към природата

И НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Силата на нашата фирма е в трайните и коректни отношения с доставчиците от цялата страна, на които можем да разчитаме всяка година, независимо от капризите на реколтите.

BG EN DE TR